[1] JR Kagoshima-hon-sen
Moji-ko - Kokura - Yahata - Kurosaki - Orio - Hakata - Harada - Tosu - Kurume - Omuta - Kumamoto - Yatsushiro - Kagoshima; opened 1889-1909, 399.5 km, electrified (all lines at 20,000 V ac, 60 Hz, unless noted)
[2] JR Sasaguri-sen
Keisen - Hakata
opened 1904-10, 25.1 km, diesel
[3] JR Chikuho hon-sen
Wakamatsu - Orio - Nogata - Shin-Iizuka - Iizuka - Keisen - Harada; opened 1891-1929, 66.1 km, diesel
[4] JR Nippo hon-sen
Kokura - Jono - Yukuhashi - Beppu - Oita - Nobeoka - Miyazaki - Kagoshima; opened 1895-1923, 462.6 km, electrified
[5] JR Hita-Hikosan-sen
(Kokura -) Jono - Tagawa-Ita - Hita; opened 1896-1956, 68.7 km, diesel
[6] JR Kyudai-hon-sen
Kurume - Hita - Yufuin - Oita; opened 1915-34, 141.5 km, diesel
[7] JR Nagasaki-hon-sen
Tosu - Saga - Nagasaki; opened 1891-1905, 125.3 km, electrified
[8] JR Chikuhi-sen
Meinohama - Karatsu opened 1923-25, 42.6 km, electrified 1,500 V DC
[9] JR Kashii-sen
Saitozaki - Kashii - Umi; opened 1904-05, 25.4 km, diesel
[10] Nishitetsu Omuta-sen
Fukuoka/Tenjin - Futsukaichi - Kurume - Yanagawa - Omuta; opened 1912-39, 74.8 km, electrified 1,500 V DC
[11] Nishitetsu Amagi-sen
Miyanojin - Amagi; opened 1915-21, 17.9 km, electrified 1,500 V DC
[12] Amagi Tetsudo
Kiyama - Amagi; opened 1939, 13.7 km, diesel
[13] Heisei Chikuho Tetsudo 3 lines
Ita-sen: Nogata - Kanada - Tagawa-Ita; Tagawa-sen: Tagawa-Ita - Yukuhashi Itoda-sen; Tagawa-Gotoji - Kanada; opened 1893-1929, 49,2 km, diesel
[14] Nishitetsu Miyajidake-sen
Kaizuka - Nishitetsu-Kashii - Tsuyazaki; opened 1924-51, 20.8 km, electrified 1,500 V DC
[15] Fukuoka Subway, 2 lines
Kuko (Aiport)-sen: Airport - Meinohama; Hakozaki-sen: Nakasu-Kawabata - Kaizuka; opened 1981-93, 17.8 km, electrified 1,500 V DC
[16] Chikuho Dentetsu
Nogata - Kurosaki-Eki-mae; opened 1956-59, 15.4 km, electrified 600 V DC
[17] KitaKyushu Monorail
Kokura - Kikugaoka; opened 1985(-98), 8.8 km, electrified 1,500 V DC
[18] JR Gotoji-sen
Shin-Iizuka - Tagawa-Gotji; opened 1897-1926, 13.3 km, diesel
[19] Nishitetsu Dazaifu-sen
Nishitetsu-Futsukaichi - Dazaifu; opened 1927, 2.4 km, electr. 1,500 V DC
[BACK]